O nama

Udruženje CENTAR SAVREMENIH INICIJATIVA je nevladina organizacija osnovana 2002. godine s ciljem da učestvuje u razvijanju svijesti zajednice o društvenoj odgovornosti, promovisanju pozitivnih aktivnosti i aktivizma mladih ljudi u zajednici, pružajući konkretna alternativna rješenja za probleme savremenog doba.

U svojim dosadašnjim aktivnostima provodili smo veliki broj humanitarnih, edukativnih i društvenih projekata; međutim najaktivniji smo u projektima prevencije, rehabilitacije i resocijalizacije ovisnika o psihoaktivnim supstancama uz želju da povećamo svijest zajednice o problemu i posljedicama zloupotrebe psihoaktivnih supstanci i pružimo rješenje za osobe koje se bore s bolešću ovisnosti.

Društvena svijest i kolektivna odgovornost nam nalaže da ne smijemo marginalizirati problem narkomanije i upotrebe opojnih sredstava među mladima, problem koji je već uveliko prisutan u našoj zajednici.  CSI nudi multidisciplinarni pristup djelovanja u ovoj oblasti kroz integralne i usko povezane programe rehabilitacije, resocijalizacije, savjetovališta i edukativnih predavanja.  Svojim sveobuhvatnim programom, CSI je postao prepoznatljiva karika u pružanju efikasnog otpora ovoj pošasti, s ciljem da aktivno sudjeluje u stvaranju zdravije sredine za rast i razvoj nadolazećih generacija.

Po našem shvatanju, narkomanija ili zloupotreba psihoaktivnih supstanci je postao problem ne samo zdravstvenih, obrazovnih i socijalnih ustanova, nego i jedan od ozbiljnijih društvenih problema.  Bolest ovisnosti nije sticaj isključivo individualnih nesrećnih okolnosti ili specifične strukture ličnosti, odnosno predispozicije.  Ona nastaje, razvija se ali i liječi kroz interakciju brojnih činilaca kao što su informisanost, ličnost, porodica i društvo.