Rehabilitcija

# O centru

Osnovan 2004. godine, Centar za liječenje i rehabilitaciju Suhodol je rehabilitacioni centar namjenjen osobama koje su odlučile da se suoče sa vlastitim problemom ovisnosti, spremni da se bore za svoju zdravu i trezvenu budućnost.  Centar je besplatnog karaktera i radi na principima dobrovoljnosti, odnosno samovoljno izražene želje za uključenje u program rehabilitacije.  Rehabilitacija je u trajanju od minimum 12 mjeseci gdje korisnici, kroz različite terapijske metode, imaju šansu da bolje upoznaju sebe, dublje analiziraju razloge rizičnog ponašanja, pripreme se na iskušenja današnjeg doba i upoznaju više ciljeve i ljepotu trezvenog života.

Centar je do 2015. godine pružao terapijske usluge u iznajmljenom kompleksu u Ilijašu gdje je bio poznat pod nazivom Centar za borbu protiv ovisnosti od droga.  Nakon izmještanja na novu lokaciju u Suhodolu – općina Hadžići, Centar je zvanično preimenovan u Centar za liječenje i rehabilitaciju Suhodol.

# Prijem

Nakon ostvarenog kontakta putem telefona sa stručnim timom Centra, zakazuje se informativni razgovor sa potencijalnim korisnikom i njegovim roditeljem/starateljem čija svrha je upoznati kandidate s radom Centra, pravilima prijema i boravka te metodama terapija koje se primjenjuju u programu rehabilitacije.  Nakon samovoljno izražene želje za liječenjem u ovoj ustanovi, zakazuje se propratni razgovor koji uključuje testiranje na psihoaktivne supstance za utvrđivanje apstinencije.  Treći razgovor je ujedno i prijem na rehabilitaciju ako su svi uslovi ispunjeni za boravak u Centru (zdravstveni i administrativni) i ako je potvrđena apstinencija na psihoaktivne supstance nakon ponovnog testiranja pred prijem.

U slučaju da se kandidat nalazi na liječenju u JU Zavod za liječenje bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo ili drugim Zavodima u Bosni i Hercegovini koji implementiraju zamjensku terapiju, kandidat ima pravo na prijem u Centar po skraćenom postupku, ukoliko postoji slobodno mjesto u terapijskom programu.

Napomena: osobe koje imaju potrebu za pshiofarmakološkom terapijom, propisanom od strane psihijatra ili neuropsihijatra, ne mogu biti kandidati za prijem jer Centar trenutno nema potrebne uslove za prihvat osoba sa postojećom psihofarmakološkom terapijom.

# Program rehabilitacije

Program rehabilitacije se odvija u tri faze: adaptacija, rehabilitacija, i početak resocijalizacije.  Tokom jednogodišnjeg boravka, korisnik prati plan i program Centra time što poštuje sva pravila (kućni red) Centra i aktivno učestvuje i primjenjuje terapije koje se provode u Centru (individualni razgovori, suportivne grupe, odgojno-obrazovna nastava, radna, alternativna i okupaciona terapija, kreativne radionice, psihološka podrška) kao i upražnjavanje sportskih i slobodnih aktivnosti.

Nakon završenog programa rehabilitacije i ispoštovanog ugovora sa Centrom, rehabilitovana osoba se uključuje u Klub resocijalizacije NEovisnost gdje nastavlja liječenje od ovisnosti na način da redovno prisustvuje sedmičnim sastancima gdje ima mogućnost da u sigurnom i povjerljivom okruženju nastavi primjenjivati i utvrđivati stećeno znanje zdravog načina razmišljanja i djelovanja, što je od izuzetne pomoći u daljoj reintegraciji u društvo i zajednicu.

S 12 mjeseci rehabilitacije u Centru i 24 mjeseca resocijalizacije pri Klubu NEovisnost, zaključuje se program liječenja od ovisnosti o psihoaktivnim supstancama.

# Boravak u Centru

Dnevni i sedmični raspored korisnika je ispunjen raznim aktivnostima, gdje se osoba navikava na red, organizaciju, komunikaciju, edukaciju, iskrenost, strpljenje, radne navike, konflikt rezoluciju, stres menadžment i mnoge druge aktivnosti i lične vještine koje su od velike važnosti za uspostavljanje novih vrijednosti, očekivanja i zdravog razmišljanja u počecima i daljeg nastavka trezvenog života.

Terapijske metode

Psihološka podrška

Tokom boravka u Centru, korisnici imaju na raspolaganju podršku od psihologa u vidu individualnih razgovora i suportivnih grupa. Individualni razgovori i učešće u suportivnim grupama je obavezno za sve korisnike.  Osim terapija koje su planski utvrđene za period rehabilitacije u Centru, individualni razgovori su na raspolaganju i prema potrebi korisnika kao i procjeni uposlenih lica u Centru.

Radna terapija

Radna terapija je jedna od mnogih terapija koje se provode u Centru a koje pomažu u izgradnji ispravnih stavova i razmišljanja o zdravom životu i pozitivnoj budućnosti. Cilj ove edukativno-okupacione terapije je da se korisnici obuče osnovnom znanju rada u određenim sekcijama i na raznovrsnim zanatima te da steknu radne navike koje će im biti korisne po izlasku iz Centra. Pored edukativnih i okupacionih karakteristika radne terapije, ova vrsta terapije je ujedno i vid duševnog odmora stećen kroz fizički rad. Korisnici direktno i indirektno uče i primjenjuju znanje o poslovnom ponašanju i vladanju, sigurnosnim standardima na radnom mjestu, komunikacijskim vještinama, grupnoj dinamici i timskom radu, i izgradnji samopouzdanja i samopoštovanja kroz konstruktivan vid rada, vlastiti trud i upornost. Radna terapija se provodi u vidu tematskih radionica i sezonskih projekata.

Aktivnosti radne terapije uključuju poljoprivredu, voćarstvo i pakirnicu te druge kreativne radionice koje će se realizovati u skladu sa mogućnostima i angažmanom volontera CSI-a.

Okupaciona terapija

Okupaciona terapija uključuje sve aktivnosti koje se odvijaju u svrhu uređivanja i održavanja čistoće Centra i okoliša. Aktivnosti okupacione terapije uključuje: sadnja cvijeća, uređenje imanja, dnevna i sedmična redarstva, sezonske aktivnosti i dr.

Alternativna ili duhovna terapija

Alternativna ili duhovna terapija je jedna od metoda kojom se vrijednosni sustav korisnika postepeno mijenja. Tokom vremena odvojenog za duhovni rad na sebi (molitva, meditacija, čitanje, analiziranje različitih tekstova), korisnici počinju razvijati ljubav prema svojim bližnjim koja je obavezujuća i u smislu da više ne žele nanositi zlo i nepravdu svojim roditeljima, supružnicima, djeci i drugim bližnjim. Ovaj specifičan altruizam koji svaki od korisnika u Centru spominje, postaje njihov glavni oslonac za izlazak iz kruga ovisnosti i početak zdravog porodičnog i društveno korisnog postojanja.

Sportske i slobodne aktivnosti

Sportske i slobodne aktivnosti su dio programa rehabilitacije te su na rasporedu dnevnih aktivnosti. Sportske aktivnosti koje su na raspolaganju u Centru uključuju: fudbal, košarka, stolni tenis, bilijar i teretana, dok slobodne aktivnosti se ostavljaju korisnicima na izbor: šah, društvene igre, dokumentarni program ili poučni film, biblioteka, i dr.

Edukativna predavanja

Centar nudi ciklus edukativnih predavanja, ovisno o volonterskom učešću članova CSI-a i drugih gostiju Centra, na razne teme: prirodne i društvene nauke, duhovnost, sport, historija, ekonomija, fizičko i psihičko zdravlje, i dr.