Klub NEovisnost

# O Klubu

Program Kluba resocijalizacije NEovisnost je namjenjen za resocijalizaciju osoba koje su se liječile od ovisnosti o psihoaktivnim supstancama u lječilištima, rehabilitacionim centrima, komunama i terapijskim zajednicama na području Bosne i Hercegovine i drugih zemalja. Osnovni ciljevi kluba su resocijalizacija i reintegracija u zajednicu, razvijanje svijesti i društvene odgovornosti, jačanje ličnosti, životne vještine i lični razvoj, buđenje svijest i osjećaj odgovornosti prema porodici i rodbini te razvijanju radnih navika i obaveza.

Članstvo u Klub NEovisnost je besplatno a njegovi članovi su iz svih krajeva naše kao i susjednih zemalja. Članovi Kluba se sastaju sedmično radi druženja, podrške, savjetovanja, praćenja apstinencije, zajedničkog rješavanja problema kao i zbog pomoći pri planiranju, implementiranju i realizaciji raznih projekata primarne i sekundarne prevencije i drugih aktivnosti namjenjene za promociju zdravog društva i zajednice.

# Članstvo

Ako želite postati član Kluba resocijalizacije NEovisnost, možete nam se obratiti putem emaila: centar.savremenih.inicijativa@gmail.com ili na telefon: 062/972-276 nakon čega će se zakazati informativni sastanak u svrhu upoznavanja s pravilima Kluba, uslovima članstva i programom resocijalizacije.

# Resocijalizacija

Klub resocijalizacije nudi nastavak liječenja od ovisnosti, a nakon završenog programa rehabilitacije u terapijskim zajednicama, komunama, centrima ili drugim lječilištima, kroz program koji traje 24 mjeseca. Članovi Kluba se sastaju jednom sedmično – obavezno za potpisnike ugovora o resocijalizaciji. Potpisivanjem ovog ugovora, Klub preuzima odgovornost za sve dopise i potvrde o resocijalizaciji nadležnim institucijama koji su dužni da prate stanje i apstinenciju registrovanih ovisnika. Resocijalizacija također nudi psihološku podršku, organizovane sportske aktivnosti, volonterski rad i učešće u projektima prevencije, pomoć pri zaposlenju, podršku u reintegraciji u društvo i zajednicu, te podršku u nastavku zdravog i trezvenog života.